Programació i robòtica a l’aula

Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma per tal d’aconseguir que faci allò que nosaltres volem. Pot ser un recurs pedagògic molt valuós dins l’aula.

A l’escola, quan treballem la robòtica amb l’alumnat, podem marcar-nos tot un seguit d’objectius:

 • canvastreballar el pensament computacional
 • la resolució de problemes
 • treballem els algoritmes
 • aprenem per aprenentatge assaig-error
 • la motricitat final
 • la creativitat
 • l’autonomia
 • la lògica
 • l’organització
 • la planificació i revisió
 • el treball de grup, el respecte
 • consciència de tenir cura dels materials

 

 

 

Per tant és indubtable que treballem diferents competències bàsiques que formen part del currículum.

 

Per introduir la robòtica i la programació dins l’aula ens cal:

plantejar un problema, un projecte (pot formar part d’una àrea, estar lligat al temari), de manera contextualitzada.

Hi ha un procés de planificació, creació, organització, un temps per inventar, provar si funcionar, fer revisions, tornar a crear i inventar, i finalment compartim i reflexionem. Són parts d’un procés creatiu que es poden extrapolar a d’altres aprenentatges.

Aquesta tasca ens ajuda a:

seguir un ordre, una seqüència, una lògica

a planificar prèviament i a revisar posteriorment.

a interioritzar aquests aspectes en el procés i a prendre consciència de la necessitat de seguir passos.

 

Per fer tot això ens cal invertir en materials?

Podem treballar amb kits o materials per crear robots o màquines

Però també podem treballar amb kits de màquines senzilles: engranatges, palanques, rodes i eixos, politges, corretges, … No cal que siguin LEGO (ni d’altres marques), podem proposar-ho amb materials reciclats i fer igualment la proposta. Clar, en algunes màquines obtindrem moviment, en d’altres només hi haurà la voluntat.

 

Per treballar la programació també podem fer-ho a cost zero:

Recursos de programació

Recursos de la setmana del codi 2016, seleccionats al nostre web.

Codeacademy: Acadèmia virtual on l’usuari pot aprendre el funcionament de diferents llenguatges com SQL, Java o Ruby On Rails mitjançant simuladors online.

CodeCombat: Joc online en el qual el jugador ha de guiar un personatge per diferents entorns mitjançant la programació via text.

Codewars: Entorn on es proposen reptes de programació a l’usuari per classificar-se en un rànquing global.

Codefights: Molt semblant a l’anterior tot i que permet crear grups per centres per tal que els participants vegin els resultats dels seus companys.

Jocs

enfonsar vaixells

fer dels nostres companys Bee-bots

jocs amb introducció de diferents consignes i condicions (amb cartes)