Orientació i cartografia

Les activitats d’aquests camp estan enfocades per tal que els alumnes aprenguin i coneguin diferents aparells d’orientació: brúixola, GPS. També oferir eines d’analisi del paisatge.

Cicle Superior de Primària:

Educació Secundària Obligatòria:

Batxillerat i Cicle Formatius:

MATERIAL EN PRÉSTEC: