Itinerari modernista a Sant Joan Despí (Primària)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
SJD-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural. 225px-Jujol-SantJoanDespi-CanNegre-5803

Lloc on es realitza: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Nivell educatiu: cicles mitjà i superior de Primària

Estacionalitat: tot l’any.

Objectius: Descobrir l’arquitectura i la decoració modernistes fetes per l’arquitecte Josep Mª Jujol a Sant Joan Despí. Reconèixer algunes tècniques decoratives utilitzades d’un edifici modernista rellevant: Can Negre. Saber valorar la importància del treball de molts artesans dins el modernisme.

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 5: Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: itinerari

Descripció: Es realitza un itinerari pel barri centre de Sant Joan Despí al llarg del qual s’observen una sèrie d’edificis que van ser construïts o bé reformats per aquest col·laborador i deixeble de Gaudí.
Els alumnes s’organitzen en petits grups de treball. El recorregut s’ìnicia a la Torre de la Creu, coneguda també com a “Torre dels Ous”, per seguir carrer Verdaguer avall on hi ha el gruix de l’obra jujoliana. En alguns punts s’observa el treball decoratiu d’alguns artesans i col·laboradors de l’arquitecte, fonamentalment forjadors.
Finalment, tots junts entrem a l’església per observar els treballs de reforma i decoració fets a partir de l’any 1944.
L’itinerari acaba davant de Can Negre, on es fa un treball d’observació de la façana per passar posteriorment a l’interior de la casa per veure-hi l’estructura i el tractament decoratiu.

Material: Quadern de treball de l’alumne, llapis de colors, carpeta o suport

Durada: mitja jornada.

Desplaçament: En autocar o transport públic fins a Sant Joan Despí (davant la “Torre de la Creu”); recorregut a peu (1h) pel poble.

Observacions: Aquesta activitat es pot complementar amb la visita a la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló (vegeu l’activitat “La Colònia Güell”)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑