Modalitats

El CdA de Can Santoi porta a terme les activitats didàctiques amb els centes educatius en tres modalitats diferents:

  • Les estades: són seqüències didàctiques de més d’un dia de duració que requereixen del desplaçament i l’allotjament del grup d’alumnes i mestres fins a la seu del CdA  i que poden tenir una durada de 2 a 5 dies. Els grups d’alumnes s’allotgen al CEAL Can Santoi. Al llarg de la seva estada es desenvolupa el projecte i les activitats que s’han acordat prèviament entre els docents del CdA i els mestres o professors del centre. El disseny d’activitats i la seqüència didàctica que les acompanya, activitats que es faran abans de l’estada i els treballs posteriors a realitzar al centre, s’acorden a la trobada de coordinació que es realitza a l’inici de curs i en diferents moments al llarg del curs escolar mitjançant un Nodes privat allotjat al web de Can Santoi. L’objectiu és garantir una correcta coordinació entre els interessos del grup/centre i l’oferta d’activitats del CdA.
  • Les sortides: són activitats d’un dia de durada, habitualment un matí intensiu. Es solen realitzar al mateix Camp d’Aprenentatge o bé en indrets singulars del Baix Llobregat o de Collserola on es porten a terme les activitats. De la mateixa manera que a les estades, cal una coordinació molt estreta entre el centre i el CdA que es pot fer amb trobades de coordinació presencials o també mitjançant un contacte permanent al llarg del curs per correu electrònic i el web. A les sortides també es contemplen activitats prèvies i posteriors que cal fer al centre. En general, s’adrecen als centres educatius del Baix Llobregat i de comarques properes.
  • Els projectes compartits: són projectes que poden tenir una durada variable (1 mes, 1 trimestre, el curs sencer) i que no impliquen l’allotjament dels alumnes. Els docents del CdA, en estreta col·laboració amb els mestres del centre educatiu que hi participen, plantegen un seguit d’activitats per a portar a terme el projecte en qüestió. Actualment, el CdA de Can Santoi té en marxa el Projecte Llobregat.