L’energia solar i les seves aplicacions (ESO)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
ENS-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Tecnologia; Ciències experimentals; Ciències socials 

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge 

Nivell educatiu:  ESO

Estacionalitat: Tot l’any  

Objectius: Conèixer com funciona una instal·lació d’aprofitament d’energia solar en les dues opcions principals: fotovoltaica (generació de corrent elèctric) i tèrmica (obtenció de calor per a aigua calenta sanitària i calefacció)

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i quí­mics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva
  • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col•laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques

Tipus d’activitat: Visita / Taller 

Descripció: L’activitat permet entendre i posar en pràctica els principis de l’aprofitament de l’energia solar, tant pel que fa al seu vessant tèrmic com al vessant fotovoltaic. Els fonaments teòrics es complementen amb la realització de 3 tallers manipulatius on es posen en pràctica aquests coneixements.

Material: Quadern de treball, brúixoles, transportador d’angles, cèl·lules fotovoltaiques, motors elèctrics, interruptors, forn solar, model casolà de col·lector, etc 

Durada: Mitja jornada 

Desplaçament: cap

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑