Itinerari geològic al voltant de Santa Creu d’Olorda (BAT)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
OLO-BAT
Quadern de treball
Quadern de treball des de Molins
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Codi activitat

Àmbit curricular:  Geologia

Lloc on es realitza: A Collserola, al voltant del cim d’Olorda. Entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat

Nivell educatiu: Batxillerat

Estacionalitat: Tot l’any.

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Reconèixer la litologia i la gènesi de roques sedimentàries i metamòrfiques. Interpretar els ambients sedimentaris i les forces tectòniques que han originat els afloraments que observem. Observar i interpretar del paisatge. Observació i identificació de fòssils. Aprofundir en els conceptes de: plec, encavalcament, nivell freàtic, solcs-xaragalls entre d’altres.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 3. Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
 •  Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva
  • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.

Tipus d’activitat: Itinerari de muntanya

Descripció: Recorregut durant el qual s’estudien diversos afloraments i es realitzen parades a: cim d’Olorda on es fa un estudi del paisatge, pissarres , plec calcari i fòssils de Can Farrés, entre d’altres.

Material: Mapa topogràfic, brúixola, lupa de mà, àcid clorhídric diluït, martell de geòleg, clinòmetre. GPS. Quadern de treball.

Durada: Mitja jornada, , de 9 h 30 min. a 13 h 30 min.

Desplaçament: Recorregut a peu, 2 hores 30 min. per camins de muntanya

 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑