Articles de divulgació

Des de Can Santoi volem oferir al professorat un nou recurs per a treballar amb els alumnes des dels centres: un conjunt d’articles de divulgació de temàtiques relacionades amb els àmbits de treball del CdA

De moment ens hem centrat en les següents temàtiques:

Els Animals de la Riera Aparells de meteorologia Energia solar Vegetació