Descobrim el bosc (CMP)

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
BOS-CMP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural descobrim el bosc

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle Mitjà d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Observar i descriure un arbre i les seves parts; utilitzar els sentits per a percebre algunes qualitats del bosc; diferenciar arbres, arbusts, herbes i lianes. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Treball de camp 

Descripció: Observació i descripció d’un arbre (alzina): dibuix, mesures d’alçada i perímetre (mitjançant mètodes senzills), calc de l’escorça, les fulles, les flors i els fruits. 
Amb els ulls embenats, percepció de qualitats del bosc a través dels sentits: sensació d’humitat, frescor, consistència de les fulles, sons… 
Joc de pistes per diferenciar els components vegetals del bosc: arbres, arbusts, herbes i lianes. 
Distinció de solell i obaga. 

Material:  Quadern de treball, cinta mètrica, paper d’estrassa, antifaç, fitxes de suport, brúixola. 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu, 45 min

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑