Col·lectors solars

Què són i per a què serveixen?
Els col·lectors solars, també anomenats captadors solars o panells tèrmics, són uns aparells que serveixen per escalfar aigua amb l’energia calorífica del sol.
Funcionament
Es fa circular un fluid tèrmic (aigua amb anticongelant) per dins del col·lector de manera que en… Llegeix més»