Nivells

Al Cda de Can Santoi oferim activitats i estades des de cicle mitjà de primària fins a batxillerat. Ocasionalment també acceptem visites de grups d’estudiants universitaris.

Seleccioneu nivell per a consultar l’oferta d’activitats:

Nivells

Aquí podeu trobat el llistat d’activitats que s’ofereixen a primària, tan per cicle mitjà com per cicle superior:
Cicle Mitjà de Primària:

– Meteorologia

Quin temps fa?. Una aproximació activa al món de la meteorologia.

– Geologia

Les escletxes. Descoberta de processos geològics erosius i el risc que poden suposar sobre les activitats humanes.

– Món vegetal animal i fongs

Descobrim els bolets. Un primer contacte amb el món dels bolets.
Descobrim el bosc. Iniciació a l’estudi d’un bosc.

– Recursos del medi i sostenibilitat
El cicle de la matèria. Descoberta mitjançant jocs del funcionament del cicle de la matèria a la natura.
El nostre amic el sol. Introducció a l’energia solar fotovoltaica i tèrmica mitjançant la construcció de models reduïts.

– Dinàmica dels ecosistemes

Descobrim la riera. Aproximació al coneixement d’una riera.

– Modernisme
La Colònia Güell: Visita a la colònia industrial amb edificis modernistes singulars i la cripta d’A. Gaudí (Patrimoni de la Humanitat).
Itinerari modernista per Sant Joan Despí: Itinerari urbà per la vila de Sant Joan Despí en el qual es treballen diverses obres de l’arquitecte Josep Mª Jujol, deixeble i col·laborador de Gaudí.
Cicle Superior de Primària:

– Orientació, cartografia i relleu
Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS. Itinerari de muntanya amb ús de tecnologia GPS.
La torre de Collserola. Anàlisi del paisatge metropolità de Barcelona. Tecnologia i arquitectura d’una torre de telecomunicacions.

Aquí trobareu el llistat de les activitats per Secundària:

– Orientació, cartografia i relleu
Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS. Itinerari de muntanya amb ús de tecnologia GPS.
La torre de Collserola. Anàlisi del paisatge metropolità de Barcelona. Tecnologia i arquitectura d’una torre de telecomunicacions.

– Meteorologia
Observació i mesura del temps atmosfèric. Una aproximació activa al món de la meteorologia.

– Geologia
Les escletxes i els riscs geològics. Descoberta de processos geològics erosius i el risc que poden suposar sobre les activitats humanes.
Itinerari geològic: les roques i els ambients sedimentaris. Aplicació de tècniques de geologia de camp en l’estudi de tres tipus de roques sedimentàries.

– Món vegetal i fongs
Temps de bolets. Una introducció al món dels bolets.
Les comunitats vegetals. Estudi comparat entre tres comunitats vegetals: l’alzinar, el bosc de ribera i la brolla; relació amb el medi.

– Recursos del medi i sostenibilitat
L’energia solar i les seves aplicacions. Experimentació amb l’energia solar fotovoltaica i tèrmica del Camp d’Aprenentatge. Construcció de models reduïts.

– Dinàmica dels ecosistemes
Estudi ecològic de la riera de Vallvidrera. Estudi comparatiu i descriptiu de dos trams de la riera des del punt de vista de l’ecologia.

– Modernisme
La Colònia Güell: Visita a la colònia industrial amb edificis modernistes singulars i la cripta d’A. Gaudí (Patrimoni de la Humanitat).
Itinerari modernista per Sant Joan Despí: Itinerari urbà per la vila de Sant Joan Despí en el qual es treballen diverses obres de l’arquitecte Josep Mª Jujol, deixeble i col·laborador de Gaudí.

Aquí trobareu el llistat de les activitats per Batxillerat i Cicles Formatius:

– Orientació, cartografia i relleu

Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS. Itinerari de muntanya amb ús de tecnologia GPS.

– Geologia

Itinerari geològic: les roques i els ambients sedimentaris. Aplicació de tècniques de geologia de camp en l’estudi de tres tipus de roques sedimentàries.
Processos de vessants i riscs naturals. Descoberta de processos geològics erosius i el risc que poden suposar sobre les activitats humanes.
Itinerari geològic al voltant de Santa Creu d’Olorda. Estudi de roques sedimentàries i metamòrfiques i també de diferents conceptes geològics.
Risc d’inundació a la riera de Vallvidrera. Introducció en els càlculs d’avingudes per a l’avaluació dels riscos naturals en alguns punts del territori.
Itinerari geològic al voltant de Santa Creu d’Olorda. Observació de roques calcàries, pisssarres, plecs i altres elements singulars.

– Món vegetal i fongs

Les comunitats vegetals a la vall de la Rierada. Variacions de vegetació a dos vessants. Transsecte de vegetació a dos vessants de la vall de la Rierada.

– Recursos del medi i sostenibilitat

L’energia solar i les seves aplicacions. Visita a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i tèrmica del Camp d’Aprenentatge. Construcció de models reduïts.

– Dinàmica dels ecosistemes

Introducció a la limnologia dels cursos fluvials. Estudi aprofundit de la qualitat de les aigües de la riera.
Biomassa i producció d’un bosc. Estudi quantitatiu de la biomassa i producció d’un bosc de pi blanc.

Primària     Secundària     Batxillerat i Cicles Formatius