Maleta NanoKit

Què és?

Recurs didàctic que forma part del Programa NanoEduca, dissenyat per introduir la nanociència i la nanotecnologia a alumnes i professors de secundària i batxillerat. Els impulsors d’aquesta iniciativa són la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CESIRE del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’experiència combina una metodologia experimental, per a què els alumnes provin en primera persona, i materials complementaris en línia, per a què aprofundeixin en les bases teòriques i descobreixin investigacions relacionades d’actualitat. Les informacions addicionals seran accessibles properament a través d’aquesta pàgina web.

Es tracta d’una proposta interdisciplinària que engloba temàtica pròpia de la ciència més teòrica i la recerca bàsica (per exemple, amb l’experiment de les propietats conductores del grafè) amb d’altres amb una aplicació tecnològica directa (el disseny d’un sensor piezoelèctric). La ‘nano’ és un camp de la ciència en el qual hi treballen tant investigadors especialitzats en ciència fonamental i teorització matemàtica com enginyers i tècnics que centren els seus esforços en el disseny de noves aplicacions.

Aquesta visió d’interconnexió i complementarietat entre disciplines, molt en línia amb el concepte d’educació STEM, és una de les idees que transmet el NanoKit als alumnes. També se’ls transmet la idea que la nanociència i la nanotecnologia és un camp d’estudi al qual es pot accedir des de moltes vessants i molts àmbits.

Què conté el Kit?

1 maleta amb diversos materials
1 dossier de fitxes de professorat
1 dossier de fitxes d’alumnes

Condicions del préstec

Durada: màxim 3 setmanes per centre al llarg del curs escolar
Recollida del préstec: dilluns d’11h a 14h i de 16h a 18h
Retorn del préstec: dijous d’11h a 14h i de 16h a 18h
El material original del kit està calculat perquè els experiments es puguin fer servir 5 vegades, és a dir amb 5 grups de 30 alumnes/grup.

Normes d’ús
  • És responsabilitat de l’usuari assegurar-se del material que se li lliura a l’inici de la reserva.
  • Qualsevol pèrdua o desperfecte del material serà responsabilitat del centre educatiu, que haurà de reposar-lo.
  • Cal retornar correcte el material; se’n farà la comprovació.
  • Podem definir una unitat de mesura de la utilització del kit («ús»)
    1 «ús» = sessió de treball d’una de les seqüències didàctiques amb un grup d’ESO (25 – 30 alumnes). Si dividim la classe en 5 grups de 5 – 6 alumnes, un «ús» equivaldria a consumir 5ml de Nitrat de Plata, per exemple (1 ml per grup).
  • Cal comunicar qualsevol incidència que es produeixi durant el seu ús.
Calendari de préstec

Podeu consultar la confirmació de la sol·licitud al calendari Préstec NanoKit

Per saber-ne més