Equip

Centre de Recursos Pegadògics – CRP
Francesca Segarra
Coordinació del Servei Educatiu i Direcció CRP
Docent primària
Referent ST Apadrina el nostre patrimoni, Referent SGID
Referent CRP Mostra Lectura Veu Alta, Certamen Lectura Veu Alta, Biblioteca escolar i Compartim, Jocs Florals, Coordinació i gestió d’activitats PFZ 

Pilar Agraz
Docent primària
Referent ST Apadrina el nostre patrimoni, Mostra de Teatre, Projecte TED Ed Club, Xarxa Competències Bàsiques Baix Camp, enganXATSxprojectes.
Suport a projectes i dinamitzacions CRP, Gestió d’activitats PFZ i Préstec de recursos

Josep Oncins
Docent secundària
Referent Escoles Verdes, Robòtica educativa, Motxilla Bioclimàtica, Riscos laborals
Suport a projectes i dinamitzacions CRP, Gestió d’activitats PFZ i Préstec de recursos

David Llambrich
Docent secundària
Referent TAC, Servei Comunitari, Pla Educatiu d’Entorn, Orientació educativa. Referent Setmana de la Ciència, Fira Tastet de Ciència.
Suport a projectes i dinamitzacions CRP, Gestió d’activitats PFZ i Préstec de recursos

Equip d’assessorament psicopedagògic T-09 – EAP
Gemma Bellido

Direcció
Comissió Escolaritat educació Infantil, Primària i SecundàriaReferent SIEI/USEE
Psicopedagoga

Sònia Climent
Psicopedagoga
Referent Orientació Educativa

David Calba
Psicopedagog
Referent Inclusió Digital. Comissió Llar d’Infants

Mar Gispert
Psicopedagoga

Ma Jesús Laplace
Psicopedagoga
Referent ST TDAH i conducta

Esperança Martí
Psicopedagoga
Referent ST Altes Capacitats. Atenció Centres Educació Especial

Anna Martínez
Psicopedagoga
Referent CREDA i UTE

Neus Torres
Psicopedagoga
Referent Aula Integral de Suport

Marta Viñas
Psicopedagoga

Mª Antonieta Civit

Treballadora social

Gemma Masdéu

Treballadora social

Clàudia Martínez

Fisioterapeuta

Laura Vidal

Fisioterapeuta

Equip d’assessorament en llengua i cohesió social – ELIC

Alexandra Castells

Assessora LIC

Anna Guasch

Assessora LIC
Carme Mariné

Assessora LIC

Montse Roca

Assessora LIC

Aleix Rom

Assessor LIC

Aula Acollida

Projecte lingüístic de centre

Projecte de convivència

Pla lector

AraESCRIC

Seguiments ILEC

PPEE

Classes de llengües maternes

Participació CLVA

Jocs Florals

Acolliment lingüístic

Centre de recursos per a deficients auditius – CREDA
Maite Crespo Referent de zona

Sandra Ciurana

Anna Corbalán

Dolors Suau

Cels Verge