ELIC

Les assessores LIC del Servei Educatiu del Baix Camp són:

Alexandra Castells Guasch
Ariadna Español Fernández
Carme Mariné de Clara
Montserrat Roca Balcells
Núria Rofes Olivé
Aleix Rom Queralt

Les nostres tasques

Formació i assessoraments puntuals en

Aula Acollida
Projecte lingüístic de centre
Projecte de convivència
Pla de lectura de centre
AraESCRIC
ILEC
Educació Intercultural
Avancem cap al tractament integrat de llengües

Coordinacions i seguiments

Pla Educatiu Entorn
Professorat de llengües d’origen
Tècnics d’Integració Social

Altres actuacions

Participació CLVA
Jocs Florals
Acolliment lingüístic
Organització i difusió de concursos i jornades

Els nostres objectius
 • Orientar i formar els tutors/es d’aula d’acollida i de suport lingüístic i social en l’organització i funcionament de l’AA i del SLS.
 • Assessorar en metodologies basades en la immersió lingüística. Aprofundir en l’ensenyament de la llengua oral.
 • Acompanyar en l’ensenyament del procés d’escriure: cicle de conferències de l’araESCRIC.
 • Assessorar en projectes impulsats pel Departament d’Ensenyament: Projecte de Convivència, Projecte Lingüístic, Pla d’Acollida, Pla de Lectura de centre, etc.
 • Informar i orientar sobre el Currículum i el tractament de les llengües. Impuls del tractament integrat de les llengües.
 • Coordinar les classes de les llengües de la nova ciutadania (àrab, xinès, etc).
 • Coordinar els tècnics d’integració social.
 • Dinamitzar i fer el seguiment dels Plans Educatius d’Entorn. Fomentar les activitats en xarxa a la zona.
 • Formar els equips docents en:
  • el Pla de l’Impuls de la lectura: competència lectora i gust per llegir, saber llegir i llegir per aprendre.
  • l’araESCRIC: Escriptura en un centre educatiu, Activitats pràctiques d’expressió escrita i Escriptura creativa.
  • el tractament integral de les llengües (Avancem).
  • Educació Intercultural.
Contacteu

Telèfon 977 31 27 04 – extensió 3

Per saber-ne més

Espai de l’XTEC per aprofundir en el què és un ELIC, quins són els àmbits, objectius i finalitats d’intervenció, les funcions dels seus professionals i enllaços d’interès.

Blog

Llengua i cohesió social

Espai de difusió d’experiències, articles, vídeos… relacionat amb l’assessorament en llengua i cohesió social.

Anima’t a publicar continguts de projectes o recursos didàctics sobre llengua i cohesió social del teu centre!

Per a fer-ho, pots seguir aquests passos. Fes-ho amb la categoria Llengua i Cohesió social.