EAP

 

 

El nostre equip, està format per 13 professionals de diferents disciplines, que treballa de forma coordinada per tal de dur a terme de la manera més eficaç possible les funcions i tasques que per normativa ens són assignades:

Gemma Bellido (Direcció)
Alejandra Soler
Gemma Martínez
Sara Martínez
Mar Gispert
Mª Jesús Laplace
Esperança Martí
Anna Martínez
Neus Torres
Marta Viñas
Arantxa Salvat (Treballadora Social,Tot Reus actualment)
Clàudia Martínez (Fisioterapeuta)
Laura Vidal (Fisioterapeuta)
Judit Travé (Administrativa)

Àmbits d’intervenció

Zona, centres i professors

Suport, assessorament i orientació en

 • Processos d’ensenyament i aprenentatge, de gestió d’aula i d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i aprenentatge de tots els alumnes.
 • Avaluació psicopedagògica i/ o social de les necessitats educatives especials segons demanda.
 • Procés de transició de les diferents etapes educatives.
 • Corresponsabilitat família escola.
 • Identificació de pràctiques educatives de referència.

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona

 • Formació permanent dels professors.
 • Suports a les xarxes de centres.
 • Orientació educativa i acció tutorial.
 • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats.

Alumnes i famílies

 • Avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de les necessitats educatives dels alumnes.
 • Seguiment i acompanyament en les transicions educatives.
 • Informació i assessorament a les famílies sobre recursos que poden afavorir el desenvolupament integral dels alumnes, en especial aquells publicats  pel Departament d’Ensenyament.
Horari d’atenció al públic
 • Matins: atenció directa a centres
   • 2n i 3r dijous de mes al matí (visites amb cita concertada )
 • Tardes: dimecres i dijous de 15:00h a 17:00h (visites amb cita concertada)
Contacteu

Podeu adreçar les vostres demandes presencialment, per correu electrònic i telefònicament.        

 • 977 31 27 04 – extensió 2
 • e3907126@xtec.cat
Per saber-ne més

Espai Xtec on podeu consultar què són els EAP, els seus objectius i la xarxa de professionals.