Coeduca’t

L’objectiu d’aquest programa és ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El programa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats i diverses entitats expertes i de referència. Com a documents de referència que té en compte cal citar les orientacions de la UNESCO i de l’OMS, un marc que funciona en molts altres països.

“Coeduca’t” està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les característiques, necessitats i edat dels alumnes de cadascuna d’elles. A nivell curricular incideix en diversos aspectes: a l’educació infantil, en les situacions quotidianes, els jocs i joguines, el llenguatge, els contes, les cançons, les imatges…; a primària, entre d’altres, cal desenvolupar les habilitats personals i socials des del treball per projectes, el llenguatge, l’aprenentatge basat en el joc, o en l’ús de les xarxes socials i de la tecnologia, a més de l’autoconeixement, la identitat personal i l’autoestima; a l‘ESO, serà necessari impulsar l’educació emocional i la reflexió ètica, mitjançant, per exemple, l’aprenentatge basat en situacions-problema, l’estudi de casos, la resolució de conflictes, l’assertivitat o l’ús de les xarxes socials.

D’aquesta manera, es vol preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció d’un model integral de persona, sense estereotips sexistes.

Des del Servei Educatiu del Baix Camp posem a la vostra disposició tot un seguit de bosses amb lectures escollides especialment pels seus valors coeducatius en el marc del desplegament del programa:

   • Contes clàssics revisats 1 i 2 adreçades a Ed. Infantil i Cicle Inicial.
   • Col·lecció Petita i Gran 1, 2, 3 i 4 adreçades als primers lectors.
   • Lectors avançats 1 i 2 adreçades a Cicle Mitjà i Superior.
   • Àlbums il·lustrats 1, 2, 3 i 4 adreçades a qualsevol nivell educatiu de Primària.
   • ESO I, II, III, IV adreçades especialment als joves i adolescents.

També us podem oferir en servei de préstec altres recursos de coeducació al voltant de:

   • Les STEAM com a eina de coeducació 1 i 2 adreçat a Cicle Inicial i Mitjà de Primària
   • Jocs coeducatius 1 i 2 adreçat a Primària
Si esteu interessats en aquest material podeu fer la vostra reserva omplint aquest formulari de reserva.

Consulteu les dates disponibles: