Maleta On som, d’on venim

Què és?

Maleta amb materials que pretenen donar una eina més al professorat per treballar el procés d’acollida de l’alumnat nouvingut.

A qui s’adreça?

Al docent que atén a l’alumnat nouvingut, al tutor/a d’aula d’acollida i a l’alumnat nouvingut tant de primària com d’ESO.

Què conté la maleta?

Maleta On som, d’on venim

Diferents llibres, contes, còmics, poemes, etc sobre els llocs i les llengües d’origen més habituals de l’alumnat que arriba a Catalunya, un DVD sobre Catalunya, un àlbum fotocopiable per treballar el procés d’acollida de cada alumne, etc.

Durada del préstec

El centre pot demanar la maleta durant un mes.
Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3.