Maleta Bossa de lletres

Què és?

Es tracta d’un projecte, emmarcat dins del PEE (Pla Educatiu d’Entorn) de Reus, per fomentar la lectura.

A qui s’adreça?

A alumnat del CS de l’educació primària.

On s’emmarca?

Dins l’eix llegir per gust.

Què conté la maleta?
maleta-petita bossa-vermella

La maleta conté 31 bosses de lletres amb 2-3 llibres agrupats per temàtiques: misteri, esports, aventures, amistat…
Un inventari dels llibres: maleta 1 i maleta 2.
Les instruccions d’ús.
La taula de control fotocopiable.

Què conté cada bossa de lletres?

llibres

Els llibres, agrupats per temàtiques i nivell (2 o 3)
Una fitxa amb els títols de llibres, autor, editorial…
Una fitxa amb les orientacions perquè l’alumnat triï el llibre.

Metodologia de treball

El/la tutor/a del curs corresponent (de CS, preferentment de 6è) ha de recollir les bosses (agrupades en una maleta) al CRP de Reus.
L’alumnat, un cop té la maleta al centre, ha de triar una bossa i, segons unes pautes, seleccionar i llegir un dels llibres que conté.
Un cop feta la lectura, l’alumnat pot fer recomanacions a la resta de companys/es de classe (cartellera, mural, valoració oral…).
El/la docent-tutor/a porta el control de quina bossa té cada alumne. Dins la maleta hi ha la taula per poder fer aquest control.
L’alumnat té 15 dies per fer la lectura.
El/la docent-tutor/a es responsabilitza de trobar dins l’horari un espai perquè l’alumnat comenti a la resta de companys/es algun aspecte del llibre que ha llegit, el recomani… i en fa el seguiment.

Durada del préstec

Centres 1 línia: 1 mes (l’alumnat pot llegir un o més llibres de bosses diferents i fer les recomanacions entre una bossa i l’altra).
Centres de 2 línies: 2 mesos (30 dies grup A fa la lectura i fa recomanacions al grup B, que triarà bosses i les tindrà els 30 dies següents per llegir).
Centres de 3 línies: 3 mesos (30 dies grup A fa la lectura i fa recomanacions al grup B, que triarà bosses i les tindrà els 30 dies següents per llegir. El grup B fa recomanacions al C, que triarà bosses i les tindrà els 30 últims dies per llegir).

Si es malmet o perd algun exemplar, el centre receptor l’haurà de reposar.

Contacte

Per sol·licitar el préstec contacteu amb l’Equip ELIC – Telèfon 977 31 27 04 – Extensió 3
*Material elaborat per un grup de treball, format per membres del CRP i de l’ELIC