Noves aportacions

aportes_ensenanza
Aportes para la enseñanza de la lectura

Aquest estudi, dut a terme per l’OREALC/UNESCO en 15 països d’Amèrica Llatina, vol aportar als docents informació útil i eines adequades per ajudar a formar uns lectors del segle XXI més autònoms i més crítics davant l’accés massificat que tenen als textos escrits per l’ús generalitzat d’Internet.