Bibliografia sobre Competència lectora

Quaderns i materials didàctics

 • Estratègies lectores. Fer connexions 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Fer connexions 2. Barcelona: Vicens Vives, 2015
 • Estratègies lectores. Fer-se preguntes 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Fer-se preguntes 2. Barcelona: Vicens Vives, 2015
 • Estratègies lectores. Inferir 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Inferir 2. Barcelona: Vicens Vives, 2016
 • Estratègies lectores. Predir 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Predir 2. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Resumir 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Resumir 2. Barcelona: Vicens Vives, 2015
 • Estratègies lectores. Visualitzar 1. Barcelona: Vicens Vives, 2014
 • Estratègies lectores. Visualitzar 2. Barcelona: Vicens Vives, 2015