FORMACIÓ “COEDUCA’T AMB EL CURRICULUM”

 

El Departament d’Educació ha obert les inscripcions per a la formació de “COEDUCA’T AMB EL CURRICULUM” emmarcada dins del Pla d’igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015, té com a objectius:

– Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l’actualitat, el seu marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.

– Aprofundir sobre les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l’àmbit educatiu.

– Facilitar eines i recursos pedagògics per a treballar l’educació sexual i afectiva.

– Repensar la pròpia pràctica coeducativa amb perspectiva de gènere.

S’ofereixen dues formacions, en format telemàtic. Es recomana que els centres interessats inscriguin un mínim de 3 docents, ja que la formació planteja la creació d’un equip impulsor de centre, per la qual cosa, a fi de facilitar la formació. Cal que els docents que estiguin interessats s’inscriguin en la mateixa activitat.

El termini d’inscripció és del 13 al 26 de setembre a l’XTEC

 INSCRIPCIÓ

4001000509   Coeduca’t amb el currículum

Del 18/10/2021 al 13/12/2021 (30 hores) de 17:30h a 19:30h

4002000509   Coeduca’t amb el currículum

Del 18/10/2021 al 13/12/2021 (30 hores) de 17:30h a 19:30h