Jocs d’anglès

Si voleu demanar aquest material, heu d’omplir el següent FORMULARI DE DEMANDA. Als pocs dies rebreu la resposta.

Experiències realitzades amb aquest material: estem esperant les teves per publicar-les! (un cop acabat el prèstec, omple aquest formulari)

Joc
Cicle
Habilitats principals
Imatge

INFANTIL

NOU VOCABULARI BÀSIC

INFANTIL

RECONEIXEMENT DE VOCABULARI
BÀSIC, VELOCITAT DE REACCIÓ

INFANTIL

DESCRIPCIÓ, CONTRARIS, MEMÒRIA
VISUAL

TOTS

VOCABULARI BÀSIC I AVANÇAT
TOTS
NOU VOCABULARI, VELOCITAT DE
REACCIÓ
MITJÀ
SUPERIOR
RAONAMENT LÒGIC, PERCEPCIÓ
ESPACIAL
MITJÀ
SUPERIOR
PERCEPCIÓ VISUAL, VELOCITAT DE
REACCIÓ
MITJÀ
SUPERIOR
PREGUNTES
SUPERIOR
VOCABULARI AVANÇAT,
STORYTELLING
MITJÀ
SUPERIOR
IDENTIFICACIÓ DE PARAULES,
VELOCITAT DE REACCIÓ
SUPERIOR
VOCABULARI AVANÇAT, ESTRATÈGIA
SUPERIOR
IDENTIFICACIÓ DE PARAULES,
VELOCITAT DE REACCIÓ

FORMULARI A OMPLIR EN ACABAR EL PRÈSTEC