Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de Recursos Pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
    En formen part Òscar Garcia Nicolau, director i Queralt Francisco Castillo.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): Equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives específiques, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP. Aquí podeu consultar els professionals assignats al vostre centre.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.
    En el nostre servei, la persona ELIC és en Pau Peñalver

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) de Sabadell en diverses iniciatives. Actualment les persones d’aquest servei que treballen a la localitat són: Lourdes Balaguer, Mercè Calafí, Alba Castro, M.Dolors Martínez i Marina Paredes.