El Butlletí del mes de Gener 2021

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT D’ESO

 

Aquest document ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat, proporcionant documents de suport per a la seqüenciació curricular dels continguts digitals al llarg de l’Educació Secundària Obligatòria així com recursos per avaluar el progrés de l’alumnat al llarg de l’etapa. És clau tenir present que l’abordatge de l’assoliment de la competència digital requereix una planificació compartida i la implicació de totes les matèries.

BONES FESTES A TOTHOM!!

Convocatòria innovació pedagògica

S’ha iniciat la convocatòria de projectes d’innovació en el portal de centres. El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb la memòria del projecte d’innovació, és el 29 de gener de 2021.

És voluntat del Departament d’Educació reconèixer els processos d’innovació i transformació educativa que s’han implementat en els centres educatius.

Us encoratgem a participar-hi presentant el vostre projecte d’innovació que segur que permetrà aportar evidències de millora i inspirar a altres centres per seguir avançant cap a un sistema educatiu de qualitat.

 

 

10 consells per reforçar la BE en temps de COVID

El Butlletí del mes de Novembre

El temps de l’educació

En aquest document podreu trobar un recull d’arguments que planteja Com ha de ser el temps a l’educació. El document en qüestió va més enllà de la reforma horària i es planteja els hàbits saludables en atenció als ritmes circadiaris, el pilotatge de nous horaris en instituts, que incorporin el dinar en una franja saludable; l’organització de les classes de 45 minuts que permeti una redistribució de les pauses i finalment, la planificació de les possibles ajudes a famílies que ho necessitin, per activitats extraescolars i per al temps de migdia. És un document clau per reflexionar sobre la jornada continuada. 

II JORNADA ACUDAM

 

 

 

UNA JORNADA ONLINE ÚNICA A CATALUNYA, INCLUSIVA I DIRIGIDA A L’ALUMNAT DE 3r I 4t D’ESO, FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT.