Hipàtia

Hipàtia: Seminari de competències bàsiques de matemàtiques del Vallès Occidental

El Programa Hipàtia que es desenvolupa en el Vallès Occidental acull el treball de seminaris de mestres i professors que reflexionen i aprofundeixen en el treball competencial dins l’àrea de matemàtiques.