En aquest apartat podreu trobar informació referent als diferents SEMINARIS de zona que realitzem en el nosaltres Servei Educatiu.