ACTIVITATS FORMATIVES DOCENTS 3r TRIMESTRE

.

 

Amb el començament d’aquest 3r trimestre en situació de confinament i emmarcat dins del Pla d’Acció: Centres Educatius en línia, El Servei Educatiu de Cerdanyola reformularà i readaptarà, en la mesura que sigui possible, les diferents activitats formatives del Pla de Formació de Zona (PFZ) d’aquest curs 19-20.

En aquest sentit i en relació amb les propostes formatives del PFZ, realitzarem les següents accions:

1.- ACTIVITATS TELEMÀTIQUES: Mantenir el seu format.

2.- ACTIVITATS SEMI-PRESENCIALS: Es reconvertiran les sessions presencials previstes, en sessions telemàtiques, en els entorns virtuals establerts per a l’activitat formativa. El professorat formador s’encarregarà de comunicar al professorat assistents  la continuïtat de l’activitat.

3.- ACTIVITATS PRESENCIALS: Donada la diversitat d’activitats formatives presencials i, en la mesura del possible, es mirarà de reconvertir aquelles activitats que siguin possibles. En aquest sentit, es proposa habilitar espais virtuals, eines o plataformes per facilitar que el professorat formador pugui allotjar diferents propostes. El Servei Educatiu de Cerdanyola i el professorat formador ens posarem en contacte amb tots els centres educatius de la zona i amb els/les assistents a aquestes formacions per comunicar la continuïtat i el format d’aquestes activitats.