Ensenyar a escriure al segle XXI

Daniel Cassany, professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, ha dictat, a Sant Vicenç dels Horts, la conferència Ensenyar a escriure al segle XXI.

En aquesta conferència el professor Daniel Cassany ha posat en dubte algunes de les estratègies que els docents duen a terme per a ensenyar a escriure a un alumnat que ha crescut amb l’eclosió de les TIC, que és nadiu digital. Per tal de de fer bons escriptors, però també bons lectors, car a la xarxa lectura i escriptura estan molt unides, ell proposa de mirar d’establir ponts entre allò que és vernacle i allò que es dominant.

Algunes de les pàgines web esmentades per Daniel Cassany a la seva intervenció

 • Pàgina de Daniel Cassany. Portal on es recullen les informacions bàsiques de l’activitat acadèmica i professional de Daniel Cassany: llibres, articles, projectes en què participa…
 • Literacitat Crítica: llegir i escriure la ideologia. Projecte del GRAEL (Grup de Recerca d’Aprenentatge i Ensenyament de Llengües), un grup de recerca que té com a objecte explorar distints aspectes vinculats al procés d’ensenyament-aprenentatge de la literacitat, és a dir, de la lectura i l’escriptura, amb una perspectiva crítica, centrada en el processament de la ideologia dels texts. sobre Literacitat Crítica.
 • Centre de Redacció Virtual. El Centre de Redacció és una web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica que té com a principals objectius:
  • Resoldre dubtes que es plantegin durant l’elaboració d’un treball de classe o d’assignatura: com puc trobar més idees sobre un tema, com puc organitzar les idees, com es poden estructurar els apunts, quins components ha de tenir un treball, com es formulen uns objectius de recerca, etc.
  • Resoldre dubtes d’ordre lingüístic que no es poden consultar en un diccionari: com puc escriure de manera no sexista, com s’ha de presentar l’autor en un treball, com es presenta la bibliografia, com s’ha de presentar un treball (format, espais, interlineat), etc.
  • Trobar models comentats, ideals i reals, dels textos que cal redactar, que serveixin d’orientació
  • Fer alguns exercicis autocorrectius per millorar el nivell de coneixement i el grau de destresa en redacció acadèmica.
  • Trobar enllaços en d’altres webs catalanes, espanyoles i estrangeres sobre qüestions relacionades amb la redacció i la comunicació escrita.
 • Escriptura jove a la xarxa : exploració de les pràctiques vernacles dels joves a internet (Llicència d’estudis de Glòria Sanz). Exploració de les pràctiques vernacles escrites dels joves d’entre 14 i 16 anys mitjançant entrevistes a 14 informants, tres mares i quatre docents, a més de l’observació de textos no sincrònics publicats per aquests nois i noies en espais personals d’internet. El treball exposa informacions sobre la relació dels informants amb la xarxa, els seus hàbits de redacció, les característiques observables dels seus textos i algunes percepcions sobre la seva pròpia tasca que es poden deduir de les seves produccions escrites i dels seus comentaris.
 • Marc Prensky. Marc Prensky és un teòric i escriptor especialitzat en l’aprenentatge i l’educació. És conegut com l’inventor i divulgador dels termes “nadius digitals” i “immigrants digitals”, que descriu en un article el a “On the Horizon”.
 • Nativos e immigrantes digitales en la escuela. Article de Daniel Cassany i Gilmar Ayala on s’exploren les actituds, les destreses i els hàbits en l’ús i el consum de les TIC que mostren diferents generacions de joves a partir de la famosa metàfora de Marc Prensky sobre els nadius i els immigrants digitals.
 • leer.es és un portal que pretén transmetre l’entusiasme per la lectura i animar a practicar-la, així com aportar materials i consells per als docents i les famílies.

Bibliografia de Daniel Cassany disponible en servei de préstec a la biblioteca del Centre de Recursos Pedagògics.

Cassany, Daniel. Descriure escriure : com s’aprèn a escriure. Barcelona: Empúries, 1987 (Biblioteca Universal; 35)

Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria. 44 exercicis : per a un curs d’expressió escrita. Barcelona: Graó, 1991 (Instruments Guix; 8)

Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria. Ensenyar llengua. Barcelona: Graó, 1993 (El llapis)

Cassany, Daniel. Reparar la escritura : didáctica de la corrección de lo escrito. Barcelona: Graó, 1993 (Biblioteca de Aula)

Cassany, Daniel. La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries, 1993 (Les Naus d’Empúries)

Cassany, Daniel. Rere les línies : sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries, 2006 (Biblioteca Universal; 205)

Cassany, Daniel. Esmolar l’eina : guia de redacció per a professionals. Barcelona: Empúries, 2007 (Biblioteca Universal; 217)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>