Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS (CSP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
GPS-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural. Tecnologia. TAC.  

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants.

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Estacionalitat: Tot l’any. 

Objectius: Introduir-se en el coneixement de la tecnologia GPS: conceptes bàsics del sistema i ús de les utilitats principals del receptor GPS (posicionament i navegació). Utilitzar la brúixola com a eina d’orientació per azimuts. Usar el programari adequat per a la visualització de cartografia digital i de les dades gravades prèviament al GPS.

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència
  • Àmbit digital 
  • Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar
  • Matemàtiques
  • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen

Tipus d’activitat: Itinerari. 

Descripció: En la primera part, a l’aula, s’estableixen les bases del funcionament del sistema GPS, i es visualitza la ruta a seguir amb l’ajut del programari adequat. Després, a l’exterior, es fa un petit exercici de navegació amb el receptor GPS per a prendre contacte amb les característiques i ús de l’aparell.
Realització de l’itinerari de Can Madolell en petits grups (de 4 a 6 persones) seguint les indicacions de navegació gravades al GPS (ruta). Consisteix en un recorregut circular d’uns 3 quilòmetres, durant el qual han de realitzar diferents parades que inclouen alguns exercicis d’orientació amb brúixola i d’observació de l’entorn. Els grups surten de forma consecutiva en un interval de temps d’uns 3 a 5 minuts.
L’última fase, altra vegada a l’aula, consisteix en una anàlisi del recorregut realitzat (track) i un comentari de les observacions realitzades.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Brúixola. GPS. Programari CompeGPS, cartografia de la zona.

Durada: 
Mitja jornada (de 9 h 30 min a 13 h 30 min) amb utilització de les prestacions més bàsiques de la tecnologia i programari GPS.

Desplaçament: A peu per pistes forestals i senders de muntanya.

Observacions: Aquesta activitat requereix dur calçat adequat per caminar, gorra pel sol o impermeable lleuger (segons època) i aigua per al recorregut. També és recomanable que es porti una càmera digital de fotografia per a cada grup d’alumnes.

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑

Aquí teniu l’Itinerari: