Inscripció curs 2019-2020: del 4 de novembre al 22 de gener de 2020

 

El concurs suposa la participació de l’alumnat en el programa. Es basa en la lectura i treball de les obres i els dossiers didàctics proposats.
A les bases de la convocatòria s’hi recullen els requisits de participació, els criteris de selecció i el contingut dels treballs de totes les categories.
Tipologia de treballs: individuals o col·lectius, de creació literària, de recerca.
Suports diferents: llibre il·lustrat, mural, audiovisual, web, multimèdia…

Període de lliurament dels treballs: del 16 de març al 8 de maig de 2020.