On som

Servei Educatiu del Vallès Oriental I

Avinguda del Parc nº 9, 1r pis – 08402 Granollers

Telèfons:
CRP:  93 846 45 07
EAP:  93 846 41 62
LIC:   93 849 99 79

Correu SEZ a8870202@xtec.catCorreu CRP a8930013@xtec.cat