Grups de treball

És una modalitat formativa pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics. Es recomana la continuitat d’un grup de treball durant dos anys.

El grup de treball es basa en la reflexió col·lectiva entre iguals. Una de les persones participants fa les funcions de coordinació de l’activitat.

Per a iniciar un grup de treball cal comptar amb un grup mínim de 5 persones. En general, el format d’aquesta modalitat és presencial, amb treball semipresencial dels membres del grup.

Els materials i les evidències del treball realitzat han d’estar a disposició de la resta del professorat.

Els grups de treball del VOI són:
  • L’anglès a l’educació infantil i primària
  • ICSVO – Internet i ciències socials al Vallès Oriental
  • EdiWikiLab, innovació i pràctica en ensenyament de les ciències
  • L’ús dels dispositius mòbils per atendre la diversitat a l’aula
  • Propostes didàctiques per treballar l’educació física de forma global i interdisciplinar
  • MusicTAC, la música a través de les TAC
  • El treball de l’anglès oral a l’educació infnatil, primària i secundària
  • TEA: recull d’activitats i materials
  • Servei comunitari
  • Treball per projectes a secundària: Instituts projectant

En aquesta pàgina anirem publicant les informacions i materials produits pels grups de treball.

Com a mostra, podeu consultar el document on es recull la tasca realitzada per tots els grups de treball del Maresme-Vallès Oriental durant el curs 2015-2016.

Materials Grups de Treball MVO 2015-2016