Grups de treball

És una modalitat formativa pensada per a professorat amb experiència docent, que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics. Es recomana la continuïtat d’un grup de treball durant dos anys.

El grup de treball es basa en la reflexió col·lectiva entre iguals. Una de les persones participants fa les funcions de coordinació de l’activitat.

Per a iniciar un grup de treball cal comptar amb un grup mínim de 5 persones. En general, el format d’aquesta modalitat és presencial, amb treball semipresencial dels membres del grup.

Els materials i les evidències del treball realitzat han d’estar a disposició de la resta del professorat.

 

Recull de material creat pels diferents grups de treball