Formació

Les activitats de formació es poden classificar en dues modalitats:

Formació en centre, en dues sub-modalitats, formació per al professorat d’un centre, adreçada al conjunt de professorat d’una escola o institut, i formació per a centres, adreçada a equips de centre o càrrecs directius dels centres.

Formació individual, adreçada a professorat de diversos centres.

En aquesta graella es mostra un resum acurat de les modalitats:

modalitats_formacio_17-18

Formació en centre

Per al professorat d’un centre
 1. Assessorament
 • Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu de docents del centre
 • Es desenvolupa de forma presencial
 • Té una durada no inferior a 20 hores; dues terceres parts són impartides per la persona formadora i la resta es completa amb treball autònom dels participants que reverteix en el centre
 1. Formació interna de centre (FIC)
 • Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu  i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu de docents del centre
 • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals una ha de formar part de l’equip directiu, com a mínim
 • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula
 1. Taller a centre
 • Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre
 • Es desenvolupa de forma presencial
 • Té una durada màxima de 15 hores, dues terceres parts amb la persona formadora i la resta es completa amb treball autònom al centre
 • El taller és impartit per una persona professional experta que certificarà com a formador/a. Pot ser una proposta de taller a càrrec d’un formador del propi de centre
Formació per a centres
 1. Seminari de coordinació
 • Modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa
 • Es pot desenvolupar de forma presencial o semi-presencial
 • Té la finalitat d’enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives per avançar en la millora dels projectes propis de cada centre
 • Té una durada mínima de 15 hores, però pot ser més llarg; en el format semi-presencial, una tercera part del temps està destinada a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata

2. Curs o seminari d’equips de centre

 • Modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu
 • Incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el centre de la temàtica treballada
 • Es pot desenvolupar de forma presencial o semi-presencial
 • Té la finalitat d’enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives per avançar en la millora dels projectes propis de cada centre
 • Té una durada mínima de 30 hores, de les quals una tercera part, com a mínim, correspon al treball autònom en el propi centre

Formació individual

Aquest tipus de formació té dues finalitats bàsiques:

 • Contribuir a l’èxit educatiu de l’alumnat aprofundint en un aspecte concret i pràctic
 • Reflexionar entorn d’un tema, a partir de la pràctica professional dels docents de diferents centres o altres agents educatius del territori
 1. Taller
 • Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional docent
 • Impartit per un professional expert que certificarà com a formador/a
 • Durada màxima de 15 hores i mínima de 5 hores si es vol certificar; una part del temps no superior a un terç estarà destinada a realitzar les tasques planificades en relacióamb l’aprofitament

2. Curs

 • Modalitat de formació estardanditzada impartida per una persona experta
 • Pot tenir un format presencial, semipresencial i no presencial
 • Durada mínima de 15 hores de les quals un terç estarà destinat a realitzar tasques planificades en relació amb l’aprofitament

3. Seminari

 • Modalitat que té com a finalitat la reflexió de docents de diferents centres o altres agents educatius entorn d’un tema a partir de la seva pràctica professional
 • Ha d’incloure activitats d’implementació i d’avaluació de la pràctica a l’aula
 • Pot tenir un format presencial, semipresencial i no presencial
 • Durada mínima de 20 hores de les quals un terç estarà destinat a realitzar tasques planificades en relació amb l’aprofitament