Centres educatius

La zona del Servei Educatiu del Vallès Oriental I comprèn els municipis de Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Hi ha un total de 23 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 10 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 8 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre concertat d’educació especial, 10 escoles d’educació infantil públiques, 10 llars d’infants privades i 6 centres de formació d’adults.

Podeu trobar el llistat d’aquests centres en els següents enllaços: