El servei educatiu

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Vallès Oriental i més concretament  les poblacions de Granollers, Canovelles, La Roca del Vallès i Les Franqueses del Vallès.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció
 • Col·lectius de docents, d’especialitat o àrea, de nivell, entre d’altres
 • Els docents directament
 • Altres entitats vinculades a l’educació

Com es fa la demanda?

Trucant als telèfons

CRP 93 846 45 07  / EAP 93 846 41 62 /  LIC 93 849 99 79

o enviant un correu electrònic a la bústia del SEZ del Vallès Oriental I a8870202@xtec.cat o bé al CRP del Vallès Oriental I  a8930013@xtec.cat