Detecció de necessitats

Procés de detecció de necessitats 2020 – 2021

El procés de detecció de necessitats es realitza en el tercer trimestre.

Us demanem que ens feu arribar les vostres demandes fins al dia 15 de maig de 2020.

Informació sobre les modalitats formatives 2020-2021

Formació en centre
Formació entre centres
 • Grups de treball PFZ VOI actius (curs 2020-2021)
  • Anglès AICLE. Educació Infantil i Primària
  • ICSVO (Internet i les Ciències Socials al Vallès Oriental)
  • Model de responsabilitat personal i social (MRPS) aplicat a l’educació física en l’ESO
  • EduWikiLab, innovació i pràctica en l’ensenyament de les ciències
  • Français Langue Étrangère – Français en action
  • Especialistes de música
  • Educació física a primària
  • Recerca matemàtica aplicada a l’aula
 • Seminaris de coordinació PFZ VOI
  • Coordinació de directors i directores de primària del Vallès Oriental I: Aprenem junts
  • Coordinació de directors i directores de secundària pública de Granollers
  • Coordinació de caps d’estudi de primària de Granollers
  • Coordinació de caps d’estudi de primària del Vallès Oriental I
  • Coordinadors pedagògics de secundària
  • Coordinació de centres de primària i secundària de Granollers
  • Coordinació de centres de primària i secundària de La Roca
  • Coordinació de centres de primària i secundària de Les Franqueses
  • Coordinació de centres de primària i secundària de Canovelles
  • Coordinació de projectes singulars de secundària
  • Xarxa Territorial de cultura digital
  • English Day al Vallès Oriental I
  • Coordinació de la Xarxa de Competències Bàsiques Territorial
  • Anàlisi de casos d’alumnes amb TEA
  • TEA: propostes d’activitats i materials
  • Suport intensiu a l’escola inclusiva
  • Coordinació 0-6 Canovelles
  • Coordinació 0-6 Vallès Oriental I
 • Grups de treball i seminaris ELIC PFZ VOI
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Canovelles
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Granollers
  • Grup de treball del Pla educatiu d’entorn
  • Seminari sobre l’acollida de l’alumnat nouvingut
  • Seminari sobre el Projecte Lingüístic de centre
  • Seminari sobre l’alumnat nouvingut en centres que no tenen aula d’acollida