Detecció de necessitats

Procés de detecció de necessitats 2021 – 2022

El procés de detecció de necessitats es realitza en el tercer trimestre.

Us demanem que ens feu arribar les vostres demandes fins al dia 15 de maig de 2022.

Informació sobre les modalitats formatives 2021-2022

Formació en centre
Formació entre centres
 • Grups de treball PFZ VOI actius (curs 2021-2022)
  • ICSVO (Internet i les Ciències Socials al Vallès Oriental)
  • Anglès –AICLE- a l’Educació Infantil i Primària
  • Model de responsabilitat personal i social (MRPS) aplicat a l’educació física en l’ESO II
  • Recerca matemàtica aplicada a l’aula
  • Especialistes de música
  • EduWikiLab, innovació i pràctica en ensenyament de les Ciències
  • Anglès AICLE. Educació Infantil i Primària

 

Seminaris de coordinació PFZ VOI
 • Directors/es de Primària del Vallès Oriental I: Aprenem junts
 • Caps d’estudi de primària de Granollers
 • Caps d’estudi de primària del VOI
 • Coordinació centres PRI-SEC de Granollers
 • Coordinació centres PRI-SEC de La Roca
 • Coordinació centres PRI-SEC de les Franqueses
 • Coordinació centres PRI-SEC de Canovelles
 • Directors/es de Secundària públics i concertats del VO I
 • Coordinadors/es pedagògics/ques de Secundària
 • Projectes Singulars de secundària (Granollers)
 • Directors/es de Secundària de centres públics de Granollers
 • Xarxa territorial de cultura digital PRI-SEC (XTCD)
 • XCBC Coordinació territorial Xarxa CB
 • Coordinació 0-6 a Canovelles
 • Coordinació 0-6 al VOI
 • Internacionalització dels centres
 • Secretaris i secretàries PRI-SEC
 • Anàlisi de casos d’alumnes amb TEA
 • Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)
 • Treballem per a una escola inclusiva a Canovelles

 

Grups de treball i seminaris ELIC PFZ VOI

 • Coordinadors/es del Pla Català de l’Esport
 • CPEE Pla educatiu d’entorn. Grups de treball del PEE. “Famílies- Comunitat gitana- Escola i entorn”
 • Pla educatiu d’entorn. Grups de treball del PEE. “Coordinació agents socioeducatius Canovelles”