XINESC, 1a sessió


Dimarts, 27/10/20 s’ha fet la primera sessió d’aquest curs de la xarxa d’instituts-escola, on hi participen 45 persones dels centres educatius del Vallès que tenen aquesta modalitat organitzativa. L’objectiu de la mateixa és generar un espai col·laboratiu, d’aprenentatge mutu, a partir de les aportacions de persones expertes però sobretot compartint experiències i reflexions per afavorir la construcció i consolidació dels projectes de centre.

En aquesta primera sessió, després d’una salutació inicial del director del ST, Sr Jesús Viñas, i d’un breu recordatori del funcionament de les sessions, s’han presentat les experiències de dos centres que van iniciar el camí de convertir-se en IE el curs passat. Les dues persones de l’equip directiu, tant del Teresa Altet de Rubí (la Dolors i l’Àngels) com de Els Pinetons de Ripollet (el Carles i l’Adrià), han compartir les seves reflexions sobre els processos, dificultats, oportunitats i aprenentatges que, en el context tan complicat del 3r trimestre passat, els han servit per modificar i enfortir els respectius projectes.

Tot i que amb exposicions diferents, han coincidit en remarcar alguns conceptes clau, que com a conclusió ha recollit la Mireia Manresa de l’ICE. Ha parlat de metamorfosi, de construcció de “la nova identitat”, a partir de l’aportació de totes les persones vinculades al centre. Aquesta idea de vincle (i de connexió) també s’ha destacat, a tots nivells: amb l’anàlisi i la reflexió conjunta (equips docents, alumnes, famílies); la flexibilitat d’adaptació als canvi d’uns projectes “inacabats”, que s’enriqueixen per la constant evolució; l’aprenentatge “vertical” (de petits a grans i de grans a petits)…

Queda ajornada per a una altra sessió l’estona de compartir entre les persones de tots els centres participants Com aconseguim establir vincles entre alumnes, docents i projectes, de primària i secundària?