Criteris per a dur a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el confinament.


Durant el COVID-19, el Departament d’Educació ha establert uns criteris que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat.

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies
  • Ateses… Llegeix més»