Les Fonts del Lluçanès

Apadrinem Les Fonts del Lluçanès, és un projecte comú, en el que participen totes les escoles del Lluçanès, on cada escola apadrina una o més fonts del seu municipi.

L’apadrinament implica que cada centre educatiu inclou en el seu Projecte Educatiu de Centre, el coneixement i l’estudi de l’ element patrimonial del seu entorn local , recuperació de la font, propera i accessible a l’escola, per tal d’utilitzar-la com a aula externa de ciències, centre d’interès, per a un o tots els nivells educatius.

El projecte des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques Curriculars, ja que promou la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Aquest curs la plataforma Lluçanès viu, ens ha explicat a les escoles de la comarca el seu projecte d’anàlisi i recuperació de l’estat de salut de les nostres fonts. Per aquesta raó ens proposem que cada escola treballi en la recuperació d’una font de la seva població, el marc del Programa Apadrinem el Nostre Patrimoni del Departament d’Ensenyament.

 Escola  Nom de la Font Enllaç el projecte Imatge  Web  Web
Terra Nostra  Font de la Puda La Font de la Casanova.
Web Projecte Web escola
Lluçanès Font de Guillera, Font del Marçal i Font de les coves La Font  Guillera, Font del Marçal i Font de les Coves.
Web Projecte Web escola 
FEDAC- Prats Font del Ti i Font del Xambó La Font del Ti i del Xambo
Web Projecte   Web escola
La Monjoia Font de la Teula La Font de la Teula.
Web Projecte
 Web escola
La Monjoia La Font del Vicari La Font del Vicari Web escola
Gafarró Font  Mosquera La Font de la Mosquera   Web Projecte  Web escola
Aurora Font de Pujols La Font de Pujols
Web Projecte  Web escola
La Forja Font del Sidro La Font del Sidro
Web Projecte  Web escola
Heurom Font del Raig La Font del Raig
 Web escola
Els Roures Font dels Traginers La Font dels Traginers.
Web Projecte  Web escola
Llevant Font de la Tuia La Font de la Tuia
Web Projecte  Web escola