Ciència 12-15. Competències de pensament científic a l’ESO

El projecte posa a l’abast de l’alumnat l’elaboració de coneixement científic escolar mitjançant activitats per assolir els objectius que estableix el obligatoris del Departament d’Educació.
Això implica fer possible que cada alumne experimenti, pensi, s’emocioni, dialogui, argumenti, escrigui i representi, i s’organitzi per construir i… Llegeix més»

Criteris per a dur a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el confinament.


Durant el COVID-19, el Departament d’Educació ha establert uns criteris que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat.

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies
  • Ateses… Llegeix més»