Mostres Petxa-Kutxa

Mostra Petxa-Kutxa  (ペチャクチャ, PechaKucha)
Presentació pública de les creacions en format Petxa-Kutxa.
OBJECTIU: Millorar la capacitat comunicativa dels estudiants.
  • Aprendre a estructurar bé els missatges.
  • Utilitzar correctament les imatges.
  • Saber planificar un discurs.
  • Expressar-se correctament en públic

 PROPOSTA 

  • Treballar la creació de presentacions en format Petxa-Kutxa  -20 diapositives i cada una explicada en 20 segons.
  • Participar a la Vuitena Mostra de Petxa-Kutxa d’Osona

DESTINATARIS 

  • Alumnat del Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO.

ORGANITZA:  El Centre de Recursos Pedagògics d’Osona

DATES:      20 i 21 de febrer de 2020.

LLOC: Teatre – Auditori Escola Puig-Agut de Manlleu

Carrer Bellfort, 12, 08560 Manlleu


Què és un petxa-kutxa?

Recursos

Els dos primers enllaços són uns articles de Carles Caño que expliquen com orientar als alumnes per a preparar i estructurar la seva presentació, primer amb Word o llapis i paper i després amb PowerPoint fer els dissenys de les diapositives.
1. Proposta d’estructura d’una presentació oral
2. Com dissenyar les diapositives de la presentació oral

3. Dissenya bones diapositives amb PowerPoint

Els quatre següents recursos expliquen com fer coses bàsiques amb PowerPoint:
4. Com utilitzar diapositives en blanc amb PowerPoint

 

5. Com utilitzar els quadres de text amb PowerPoint

6. Com treballar amb imatges amb PowerPoint

7. Com alinear objectes amb PowerPoint

Al Petxa Kutxa cada diapositiva dura exactament 20 segons i passa automàticament. En aquest vídeo en Carles Caño ens explica com configurar el PowerPoint per a que passin les diapositives al cap d’un temps.

8. Com configurar l’avenç  automàtic de diapositives

Aquest vídeo serveix per mostrar a professors que poden aprofitar el mateix PowerPoint per impartir classe i per passar com a apunts o materials de referència als alumnes. Senzillament cal traspassar tot el text que posen normalment a la diapositiva a la pàgina de notes.

9. PowerPoint para impartir clases y como material de referencia

Com imprimir la presentació amb pàgines de notes per a passar com a materials de referència als alumnes la nostra presentació.

10. Com imprimir les pàgines de notes amb PowerPoint

L’assaig és una etapa indispensable en qualsevol presentació, aquí trobareu un parell de funcions de PowerPoint que van bé per a assajar.

11. Com utilitzar PowerPoint durant l’assaig


Què i com podem avaluar?

Idees pertinents.S’han identificat les idees clau sobre el tema que es tracta.

Capacitat de síntesi. El grup ha estat capaç de resumir la informació més rellevant i presentar-la en forma de missatges breus.

• Ordre. Una exposició estructurada, que segueix un fil lògic.

• Claredat. El públic se’n va amb unes idees clares sobre el tema
exposat.

• Llenguatge. S’utilitzen termes precisos i adequats a la situació.

• Entonació. Es modula la veu en funció del discurs.

• Gesticulació. La comunicació s’ajuda del cos.

• Mirada. Els oradors miren el públic i no només els papers o la
pantalla.

• Explicació, en comptes de lectura de les intervencions.

• Bona selecció d’imatges.

• Textos breus i llegibles.

• Disseny: pantalles clares i poc carregades, combinacions de colors adients, només els efectes justos i necessaris…

• Participació per igual de tots els membres del grup.

• Coordinació i cohesió entre les intervencions de les diferents
persones del grup.

• Assaig. Es nota que la presentació ha estat assajada i que hi ha sincronia entre el suport visual i l’exposició oral

Rúbrica d’avaluació