Horari, e-mail i calendari

Horari CRP

E-mail: crp-osona@xtec.cat

De dilluns a divendres

  • Matí: de 9 a 13:30 h (dilluns i dijous d’1113:30 h)
  • Tarda: de 15 a 18:30 h (de dilluns a dijous)

 

Durant el curs escolar 2021-2022 el nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Vic:

  • 11 d’octubre de 2021 (festiu de lliure disposició)
  • 7 de desembre de 2021 (festiu de lliure disposició)
  • 28 de febrer de 2022 (festiu de lliure disposició)
  • 3 de juny de 2022 (festiu de lliure disposició)
  • 6 de juny de 2020 (segona Pasqua)

Horari ELIC

Atenció prèvia demanda.

Horari EAP

Atenció prèvia demanda

Email: eap-osona@xtec.cat