EDUCACIÓ AMBIENTAL

Escoles verdes i sostenibles

Web del departament de Territori i Sostenibilitat. Hi podeu trobar l’enllaç de les Escoles Verdes, la XESC (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya), ESnRED (xarxa estatal de xarxes de centres educatius sostenibles) i també recursos educatius per treballar la sostenibilitat.


Recursos d’educació ambiental a la xarxa

(SDEA Servei de Documentació d’Educació Ambiental. Web de Barcelona Sostenible on hi ha un recull de recursos per diferents temes d’educació ambiental: Aigua, energia, biodiversitat, mobilitat, consum… Cada tema ambiental està organitzat per: lectures bàsiques, lectures d’aprofundiment, llibres per infants i joves, materials didàctics, audiovisuals i material multimèdia, webs, activitats i visites, exemples per posar-s’hi, altres adreces d’interès.)

 


Materials d’educació ambiental que tenim al CRP d’Osona

  • Potabilitzadores
  • Joc de l’aigua
  • Hídricus
  • Maleta amb recull de contes de temàtica ambiental

 


Programes d’educació ambiental

Programa de Seguiment de Ratpenats

Visites ambientals