Carta de serveis

El Servei Educatiu d’Osona és un equip de multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que intervenen en els centres d’una zona educativa específica. En el nostre cas la comarca d’Osona.

Aquesta és la nostra carta de serveis.