On som

Servei Educatiu d’Osona
Plaça Dom Miquel de Clariana, 3, 3r
08500 Vic
tel. 938866353 ext 1
crp-osona@xtec.cat

 

Servei Educatiu d’Osona – Extensió Perafita
Plaça de l’Ajuntament.
08589 Perafita
tel. 938866353 ext 2
extcrp-perafita@xtec.cat