L’avaluació de l’alummat nouvingut durant la crisi de la COVID-19

Equip LIC Catalunya Central.

Hi trobareu la normativa i les especificitats per etapes educatives. I un seguit de dubtes i preguntes que es poden plantejar durant l’avaluació de l’alumnat nouvingut i possibles respostes a partir del que preveu la normativa que poden aportar elements de reflexió per prendre les decisions convenients.

Totes i tots tenim necessitats especials en el nostre procés de creixement. Les diverses metodologies educatives han de permetre que cada persona pugui trobar el seu itinerari particular per a desenvolupar el seu procés d’aprenentatge. Miquel Àngel Essomba – Director del Centre UNESCO de Catalunya