Carpeta d’aprenentatge


Entenem que una #carpetadaprenentatge és un instrument que facilita a l’alumne fer evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps per mitjà del recull raonat d’evidències. Permet la interacció entre el docent, l’aprenent i les famílies. Consulteu aquesta infografia on es detallen el passos a seguir per ajudar l’alumnat a recollir evidències de l’adquisició dels seus aprenentatges.