Repte: RetoTECH Fundación Endesa.

S’ha obert convocatòria per als centres de Catalunya.

La Fundació Endesa, a través de RetoTech Fundación Endesa i amb la finalitat de contribuir i impulsar projecte que transformin i innovin l’educació dels més joves, proposa al professorat i els estudiants realitzar un projecte tecnològic que resolgui una necessitat real del seu entorn.

Haurà integrar robòtica amb Arduino, elements impresos en 3D i, a més, una aplicació Android.

 

Inscripcions: 7 de setembre a 16 de novembre

Publicació de centres seleccionats: 23 de novembre

 

La inscripció es realitza a través del web del projecte

http://retotech.fundacion endesa.org.

Formulari d’inscripció

El professor responsable ha de completar el formulari d’inscripció amb totes les dades que es demanen.

 

Adreçat a: 20 centres (ESO i Batxillerat)

Selecció de centres:

–          Dels centres presentats en comissió conjunta amb RetoTech Endesa es farà la selecció

–          Els centres seleccionats hauran de complir les bases de l’edició RetoTech

–          Prioritzarem:

      • centres formadors
      • contextos desfavorits
      • centres del programa STEAMCat

Dotació:

La Fundació Endesa dotarà totes les candidatures seleccionades i que participin en el projecte per primera vegada amb 10 kits de robòtica de la família Arduino (Zum Kit Advanced o Zum Kit Junior), a més d’una impressora 3D Witbox Go.

 

Participació en el projecte:

–       El professorat dels centres seleccionats, portarà a terme amb els seus alumnes un projecte original d’innovació educativa i tecnològica.

–       Exposar el resultat dels projectes a la Fira i altres espais en format que es determinarà més endavant (semi-presencial o virtual)

–       Participació a les activitats de formació del professorat

–       Participació en sessions de seguiment del projecte

–       Transferència dels projectes en l’espai de RetoTech ENDESA i altres com el NODES STEAM.

Formació:

Els centres de primera participació comptaran també amb una formació en cadascuna de les àrees a desenvolupar de el projecte. Sessions virtuals

 

Acompanyament:

Tots els centres participants comptaran amb el seguiment i el suport necessari durant tot el projecte.

 

Fira:

Cada centre tindrà l’obligació d’exposar el resultat del seu treball al Festival RetoTech_Fundación_Endesa que tindrà lloc en una data per determinar del tercer trimestre del curs acadèmic 2020-2021