Recursos educatius d’EduCAC

El Consell Audiovisual de Catalunya – CAC, mitjançant el programa eduCAC ofereix recursos gratuïts adreçats a les famílies i al professorat per promoure l’educació mediàtica. Pel que fa al professorat inclou continguts i recursos audiovisuals propers a l’alumnat que tenen com a objectiu fomentar un ús crític i responsable dels continguts audiovisuals i dels mitjans de comunicació. Streamers, influenciadors, xous d’impacte i sèries de ficció són el punt de partida per reflexionar i prendre consciència sobre els propis hàbits de consum digital, l’ús del mòbil o la reputació digital pròpia i aliena.

Recentment s’ha portat a terme una revisió de les unitats didàctiques de secundària que s’han programat a partir de les competències dels àmbits Digital i Personal i Social per tal que els docents puguin afegir-hi la contextualització de la matèria d’acord als objectius específics.