Explora ciència – Tallers científics per a centres educatius.

Des d’Exploraciència ens fan arribar la següent proposta de tallers científics per a centres educatius, esperem que puguin ser del vostre interès.

EL NOSTRE PROJECTE

TALLERS CIENTÍFICS PER ESCOLES
• L’objectiu dels tallers és introduir o reforçar els conceptes científics mitjançant l’experimentació perquè així els alumnes aprenguin i gaudeixin
alhora.
• Els tallers oferts han sigut seleccionats d’entre el currículum escolar per la viabilitat en la realització d’una part pràctica. Tenen una durada
d’1h o 2h en funció del tema escollit i són pensats per a un sol grup classe.
• Cadascun dels tallers introdueix un tema científic i en el llistat estan ordenats per temàtiques i franja educativa.

METODOLOGIA GENERAL DELS TALLERS CIENTÍFICS
• L’explicació dels conceptes científics es realitzarà per mitjà d’una presentació i de demostracions.
• Els alumnes participaran en la realització de les demostracions i podran formular les preguntes que els ajudin a comprendre-les millor.
• Un cop assolits els coneixements necessaris, cada alumne construirà un senzill aparell científic que podrà quedar-se, o realitzarà unes pràctiques.
• Per la construcció de l’aparell i la realització de les pràctiques s’aniran donant les indicacions pas a pas.
• Tot el material necessari per la realització del taller el subministrà l’Acadèmia Explora.

Oferta de taller pels centres (PDF)