Programes d’Innovació. Convocatòria extraordinària.

En la convocatòria extraordinària, s’oferta la participació en 11 programes d’innovació pedagògica

Els programes que obren convocatòria són:

  • Per a ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i/o batxillerat. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Els centres educatius podeu sol·licitar la participació en alguns dels programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del  portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-pedagogica/Pagines/default.aspx

Per a més informació respecte a la convocatòria us podeu dirigir al Portal XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/convocatoria-programes-innovacio/